• ТӨГС.
  Үүрэг хариуцлага

  AПУ ХК хөгжлийг хөтөлж, нийгмийг манлайлан, зах зээл болон хамтрагчаа хүндэтгэж, үндсэн зорилгоо бүрэн таниулна. Мөн компанийн санхүү, мэдээллийг ил тод, үйл ажиллагааг тогтвортой байлгана.

  Төгс тэнгэр

 • ТӨГӨЛДӨР.
  Ёс зүй, орон зай

  Бид хүн, нийгмийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр, үнэт зүйлээ дээдлэнэ. AПУ ХК-ийн хөгжил нь үйлдвэрлэлийн шинэ технологи дээр суурилан, бизнесийн ил тод байдал, аюулгүйн нөхцлийг хангаж ажиллана.

  Төгөлдөр газар дэлхий

 • ТУНГАЛАГ.
  Соёл, Бүтээгдэхүүн

  Монголын хэл, соёлын өвөрмөц өвийг хадгалан хамгаалж хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Орчин цагийн зах зээлийг манлайлан тодорхойлж, хүнсний монгол брэндийг бүтээн үйлдвэрлэгч байж, дэлхийн түвшний бизнесийн байгууллагуудтай түншилж, хамтын ажиллагааг өрнүүлнэ.

  Тунгалаг оюун сэтгэл