“НИЙСЛЭЛИЙН ОНЫ ШИЛДЭГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧ” байгууллага

01.05.2017


Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газраас APU компанийг “Нийслэлийн оны шилдэг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч” байгууллагаар шалгарууллаа. Монгол Улсын ТОП 10-н аж ахуйн нэгж APU компани нь ажилтан, албан хаагчдынхаа нийгмийн халамж, хувь хүний хөгжилд онцгой анхаарал хандуулан ажилласаар ирсэн билээ.