АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл:

ҮЦ код 90 Нэр: АПУ Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 1,064,181,553
Тоо ширхэг Хувь
1
Туул Интернэшнл ХХК 384,231,000 36,11 %
2
Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд 266,091,981 25,00%
3 Wit Alliance Limited
149,266,000 14.03%
4 Голомт банк ХХК
146,543,898 13,77%
5 Монголиан Бэвэриж Инвестментc ХХК 55,212,572 5,19%