АПУ ХК-ийн 2017 оны 03 сарын 31-ний өдөр болсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр 3 жилийн хугацаатай сонгосон болно. Үүнд:

Ердийн гишүүдээр:
  • П.Батсайхан
  • П.Батчимэг
  • Б.Батбаяр
  • Громов.С.Б
  • Хьюго Барретт
  • Г.Ганболд
Хараат бус гишүүдээр:
  • Ж.Үнэнбат
  • Б.Батжав
  • Ё.Гэрэлчулуун