АПУ ХК-ийн 2017 оны 03 сарын 31-ний өдөр болсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр 3 жилийн хугацаатай сонгосон болно. 2017.06.22-ны өдөр Хараат бус гишүүн Б.Батжав нь ар гэрийн шалтгаанаар удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болж чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасантай холбогдуулан Ө.Батбаярыг 17/20 тоот тогтоолоор нөхөн сонгууль хүртэл томилсон болно.

АПУ ХК-ийн 2017 оны 08 сарын 21-ний өдрийн ТУЗ-ийн хурлын 17/24 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн гишүүн Хьюго Барретт нь чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасантай холбогдуулан үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болж ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр С.Сайнбатыг нөхөн сонгууль хүртэл томилсон болно.

Үүнд:

Ердийн гишүүдээр:
  • П.Батсайхан
  • П.Батчимэг
  • Б.Батбаяр
  • Громов.С.Б
  • Г.Ганболд
Хараат бус гишүүдээр:
  • Ж.Үнэнбат
  • Ө.Батбаяр
  • Ё.Гэрэлчулуун
  • С.Сайнбат