Ээлжит бус хурлыг хаав.

Хурал16 цаг 45 минутад дуусав.

2012 он

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2012 оны 04 сарын 27-ны өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00 цагаас болсон

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2013 оны 03 сарын 29-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,299,503 хувьцааг эзэмшдэг 132 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон нь 74,281,700 энгийн хувьцааны 93,29 хувь нь хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хэлэлцсэн асуудал: Хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

 1. Компанийн 2011 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 2. АПУ ХК-ийн Дүрмийн шинэчлэсэн найруулгыг батлах
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Компанийн 2011 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 93,28 хувийн саналаар баталсан
 2. АПУ ХК-ийн Дүрмийн шинэчлэсэн найруулгыг 93,27 хувийн саналаар баталсан
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан 69,290,302, П.Батчимэг69,265,136, П.Бат-Эрдэнэ 69,226,841, Громов С.Б 69,224,149, Ц.Ганчимэг 69,251,077, Сильваши.А.Ю 69,206,618, Хараат бус гишүүнээр Тревор Охой 69,192,588, Д.Батжаргал 69,328,280, Руперт Пёрсер 69,078,409 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

2013 он

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2013 оны 04 сарын 26-ны өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00 цагаас болсон

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2013 оны 03 сарын 11-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,093,500 хувьцааг эзэмшдэг 160 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон нь 74,281,700 энгийн хувьцааны 93,1 хувь нь хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хэлэлцсэн асуудал: Хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

 1. Компанийн 2012 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Компанийн 2012 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99,87 хувийн саналаар баталсан
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.87 хувийн саналаар баталсан
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан 69,048,851, П.Батчимэг 69,036,136, Б.Батбаяр 68,988,139, Хьюго Баррет 69,013,834, Ц.Ганчимэг 68,998,536, Сильваши.А.Ю 68,990,293, Хараат бус гишүүнээр Тревор Охой 69,991,835, Ж.Үнэнбат 69,074,733, Руперт Пёрсер 68,978,897 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

2014 он

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2014 оны 04 сарын 28-ны өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00 цагаас болсон.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2014 оны 03 сарын 14-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,826,365 хувьцааг эзэмшдэг 178 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон нь 74,281,700 энгийн хувьцааны 93,33 хувь нь хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хэлэлцсэн асуудал: Хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

 1. Компанийн 2013 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Компанийн 2013 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99 хувийн саналаар баталсан
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.87 хувийн саналаар баталсан
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан 69,804,819, П.Батчимэг 69,763,520, Б.Батбаяр 69,757,573, Громов.С.Б 69,758,778, Хьюго Баррет 69,732,863, Тревис Хамильтон 69,699,432, Хараат бус гишүүнээр Тревор Охой 69,749,392, Ж.Үнэнбат 69,798,875, Карло Радикатын 69,705,053 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

2015 он

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 14:00 цагт болов.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,969,851 хувьцаа эзэмшдэг 180 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 74,287,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас 94,19% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

 • Компанийн 2014 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох.
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 • Компанийн 2014 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99 хувийн саналаар батлав.
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99%-н саналаар батлав.
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан-69,887,717, П.Батчимэг-69,872,790, Б.Батбаяр-69,820,292, Громов. С.Б-69,795,632, Хьюго Баретт-69,805,042 Хараат бус гишүүнээр С.Эрдэнэ-69,778,840, Сиваев. А.В-69,761,351, Ж.Үнэнбат-69,779,910 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

2016 он

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00-18:00 цагийн хооронд болов.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2016 оны 03 дүгээр сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,906,115 хувьцаа эзэмшдэг 187 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 74,287,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас 94,1% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

 • АПУ ХК-ийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
 • АПУ ХК-ийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваасугай.
 • АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Компанийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.9 хувийн саналаар батлав.
 2. Компанийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваах асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.
 3. АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар дараах байдлаар батлав.Үүнд:

3.1 Компанийн Дүрмийн 4.9, 7.22.11, 9.А, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 дахь заалтын “аудитор” гэснийг “аудит” болон “аудитын байгууллага” гэх асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.

3.2 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, түүнтэй холбоотой журмыг батлах” асуудлыг 78.8 хувийн саналаар батлав.

3.3 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, хөрөнгө оруулалт хийх замаар охин болон хараат компани байгуулах, шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх” гэх асуудлаар 78.8 хувийн саналаар батлав.

2017 он Ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2017 оны 03 дүгээр сарын 31-ний өдөр

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00-18:00 цагийн хооронд болов.

Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2017 оны 03 дүгээр сарын 09-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 696,717,932 хувьцаа эзэмшдэг 198 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 742,877,000 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаанаас 93,79% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

1. АПУ ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;

2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;

3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох;

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Компанийн 2016 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99,9%-н саналаар батлав.
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99,9%-н саналаар батлав.
 3. ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүнийг куммулятив аргаар сонгох: Ердийн гишүүнээр П.Батсайхан-548,214,845, П.Батчимэг-547,679,647, Б.Батбаяр-547,660,795, Громов.С.Б-547,788,575, Хьюго Барретт-547,526,168, Г.Ганболд-1,435,080,227 Хараат бус гишүүнээр Ж.Үнэнбат-659,593,411, Б.Батжав-547,670,486, Ё.Гэрэлчулуун-695,477,797 санал авсанаар тус тус сонгогдсон байна.

2017 он Ээлжит бус хурал

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт эхлэв.

Хурлын ирц:

Тооллогын комиссын дарга О.Уранбайгаль Тооллогын комиссын шийдвэрийг танилцуулав:

АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд 705,777,364 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 109 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 741,670,190 ширхэг энгийн хувьцааны 95.16% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлж байна. Иймд Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцов.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

 • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөх тухай;
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрөх, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах төсөл (цаашид нэгтгэх төсөл гэх), нэгтгэх гэрээг батлах тухай;
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах тухай;
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;
 • АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг: Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

 • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөв. Үүнд:
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч болон түүнтэй холбогдох дараах хэлэлцсэн асуудлуудыг батлав. Үүнд:
 • АПУ ХК-ийг дараах нөхцөлөөр тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулж, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй. Үүнд:
  • “АПУ ДЭЙРИ” оноосон нэртэй хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулах;
  • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн эхлэлтийн тайлан баланс, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэг бүр нь 100 (нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, нийт 546,190,000 (таван зуун дөчин зургаан сая нэг зуун ерэн мянга) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэх, нийт 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөг байхаар тогтоох;
  • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааг АПУ ХК нь 100% эзэмших;
  • АПУ ДЭЙРИ ХХК нь дараах үйл ажиллагааг хугацаагүйгээр эрхлэх:
  • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийг Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 33/5 тоот хаягт албан ёсоор байрлан үйл ажиллагаа явуулахыг тогтоох;
  • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн үүсгэн байгуулах анхны Дүрмийг нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу батлах, цаашид тус Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах.
 • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
 • АПУ ХК-ийн балансаас 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөгийн хөрөнгийг тусгаарлаж, АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн балансанд шилжүүлж хуваах балансыг гаргахыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
 • АПУ ХК-ийн балансаас хөрөнгө тусгаарласантай холбоотойгоор АПУ ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, нийт гаргасан энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй болохыг дурдсугай.
 • Тусгаарлах нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж ажиллах бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
 • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэг, хувьцаа эзэмшигчдийнхурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийг үүсгэн байгуулах бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
 • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, охин компани байгуулахтай холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж холбогдох өөрчлөлтийг бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч болон түүнтэй холбогдох дараах хэлэлцсэн асуудлуудыг батлав. Үүнд:

 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч, Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоон, эрх, үүрэг, хариуцлагыгАПУ ХК-д шилжүүлэн нэгтгэсүгэй.
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах төсөл (цаашид “нэгтгэх төсөл” гэх)-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, АПУ ХК ба Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж, уг их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхийг зөвшөөрсүгэй.
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан АПУ ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 32,130,455.30 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, АПУ ХК-аас дараах төрөл, үнэ, тоо ширхэг бүхий хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасугай. Үүнд: 1) Хувьцааны төрөл: энгийн; 2) Тоо ширхэг: 321,304,553 ширхэг 3) Нэгж хувьцааны үнэ: 1,052.35 төгрөг; 4) Хувьцааны нэрлэсэн үнэ: 10 мөнгө.
 • Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 338,127,000 ширхэг хувьцааг АПУ ХК-ийн 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэн компаниас нэмж гаргасан хувьцааг хаалттай хүрээнд буюу Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн Эвэргрийн Инвестментс ХХК-д эзэмшиж буй хувьцааны тоонд хувь тэнцүүлэн дараах хувь хэмжээгээр эзэмшүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.
  Хувьцаа эзэмшигчид Хувьцааны тоо, ширхэг Хувьцааны нэгж үнэ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь
  1 Хайнекен Азиа Пасифик Пти. Лтд 266,091,981 10 мөнгө 26,609,198.10₮ 25.00%
  2 Монголиан бэвэриж инвестмэнтс ХХК 55,212,572 10 мөнгө 5,521,257.20₮ 5.19%

  Нийт 321,304,553 10 мөнгө 32,130,455.30₮ 30.19%
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестмент ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбоотойгоор АПУ ХК-аас хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг АПУ ХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
 • АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах болон их хэмжээний хэлцэл хийгдсэнтэй холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх журмыг батлах, хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг тогтоох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж ажиллах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
 • АПУ ХК ба Эвэргийн Инвестментс ХХК–ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээнд АПУ ХК-ийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-долгосугай.
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотойгоор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.
 • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах, АПУ ХК-ийн хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрөн, нэмэлт хувьцаа бүртгэгдсэний дараа компанийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай. Ээлжит бус хурлыг хаав. Хурал 16 цаг 45 минутад дуусав.